Успенівська сільська рада
Одеська область, Б-Дністровський район

ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Дата: 22.07.2021 15:22
Кількість переглядів: 1329

Фото без опису

                                                                                           Додаток1

                                                                                           до розпорядженя

                                                                                          сільського голови

                                                                                           12.07.2021  №110

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

 І. Загальні положення

          1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт  тощо.

          1.2.    Організатором конкурсу є виконавчий комітет Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

          1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та виконання  конкурсних робіт – з 13.07.2021 по 20.08.2021; 

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 23.08.2021 по 27.08.2021;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 30.08.2021 по 06.09.2021;

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 07.09.2021;

5 етап – затвердження Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області офіційної символіки.

          1.4. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням Успенівського сільського голови.

         1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну,зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

          1.6. Виконавчий комітет Успенівської сільської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

ІІ. Мета і завдання конкурсу

         2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а саме:

- створення ескізу герба та прапора територіальної громади;
-    написання тексту та музики гімну територіальної громади.

           2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки  офіційної символіки Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області;
- поширення інформації про Успенівську сільську раду  як культурний, історичний та туристичний край;
- популяризація Успенівської сільської ради на українській   туристичній арені;
-   пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до отчого краю, національної самосвідомості;
- розроблення та створення офіційної символіки Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (герба, прапора, гімну).

 ІІІ. Порядок участі у конкурсі

         3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

         3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

          3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

          3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

         3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редактування та використання з метою проведення конкурсу.

         3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

        4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора територіальної громади

Герб територіальної громади

        4.1.1. Ескіз герба територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

         4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених пунктів громади, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати їх серед інших населених пунктів.

Прапор територіальної громади

         4.1.3. Ескіз прапора Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

          4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.                              

         4.2. Вимоги до тексту та музики гімну територіальної громади

         4.2.1. Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мають відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

         4.2.2. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін).

          4.2.3. Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

         4.2.4. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла з розширенням wav, mp3 в електронному вигляді або на електронному носії (СD?R диск тощо).

          4.2.5. Текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції нашого краю, прагнення його мешканців жити в незалежній Українській державі.

         4.2.6. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

          5.1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

           5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

- за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на CD?R диску у  форматі wav, mp3).

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

         6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до Виконавчого комітету Успенівської сільської ради на адресу:  68242,вул. Кишинівська,73 с.Успенівка Білгород-Дністровського району Одеської області. 

       6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку http://uspenivska.gromada.org.ua/ з поміткою у назві теми листа «Герб та прапор Успенівської ОТГ» або «Текст і музика гімну Успенівської ОТГ».

VII. Переможці конкурсу

          7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи, набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування, та були затверджені Успенівської сільською радою як офіційна символіка територіальної громади.

          7.2. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу –виконавчому комітету Успенівської сільської ради.

 

Керуючий виконавчого комітету                                                                              Ірина УСТЮЩЕВА

 

 

 

 

 

 

                                                         

          

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Додаток 2

                                                                                         до розпорядження  №110

                                                                             від 12.07.2021р.

С К Л А Д

комісії по визначенню  переможців конкурсу на кращу

офіційну   символіку   Успенівської сільської  ради

 

 

1. Корінь Валерій Федорович – заступник сільського голови з питань виконавчих органів Успенівської сільської  ради

 

2.  Кліманова Надія Іванівна- секретар  Успенівської сільської  ради                                   

 

3. Устющева Ірина Миколаївна – керуючий виконавчого комітету Успенівської сільської ради.

 

4. Ходос Валентин Валентинович – начальник відділу освіти,молоді та спорту.

 

5. Опаріна Ірина Тимофіївна – директор Успенівського  будинку культури.

 

6. Грузнова Антоніна Іванівна - директор Успенівської  сільської бібліотеки.

 

7. Соколова Алла Михайлівна - директор Успенівської ЗОШ.

 

8. Небога Людмила Іванівна – директор Криво-Балківської ЗОШ.

 

9. Варлан Іван Василійович – директор будинку культури с.Крива-балка.

 

10.Маковецька Лілія Вікторівна- директор  Ройлянської ЗОШ.

11.Шляхтицька Галина Олександрівна- директор М-Новоросійської ЗОШ;

12.Настаченко Галина Михайлівна – директор будинку культури с.М-Новоросійська.

13.Каракушан Юлія Іванівна- директор Забарівської ЗОШ.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь