Успенівська сільська рада
Одеська область, Б-Дністровський район

Основні форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Дата: 06.07.2023 09:15
Кількість переглядів: 64

Фото без опису

СІМЕЙНІ ФОРМИ ВЛАШТУВАННЯ: 

 • усиновлення;
 • опіка та піклування;
 • прийомна сім'я;
 • дитячий будинок сімейного типу;
 • патронат.

 

ДЛЯ ЯКИХ ДІТЕЙ?

Для дітей, які мають статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

 

ЩО ТАКЕ СТАТУС ДИТИНИ-СИРОТИ ТА ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ?

Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, визначене відповідно до законодавства становище дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення і отримання передбачених законодавством пільг та яке підтверджується комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина не має батьківського піклування.

 

СТАТУС ДИТИНИ-СИРОТИ НАДАЄТЬСЯ ДІТЯМ:

 • у яких померли або загинули батьки, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них.

 

СТАТУС ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО  ПІКЛУВАННЯ,  НАДАЄТЬСЯ  ДІТЯМ:

 •  батьки яких позбавлені батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;
 •  які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;
 •  батьки яких визнані безвісно відсутніми, що підтверджується рішенням суду;
 •  батьки яких оголошені судом померлими, що підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органами реєстрації актів цивільного стану;
 •  батьки яких визнані недієздатними, що підтверджується рішенням суду;
 •  батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що підтверджується вироком суду;
 • батьки яких під час здійснення кримінального провадження тримаються під вартою, що підтверджується ухвалою слідчого судді (суду);
 • батьки яких знаходяться у розшуку органами Національної поліції, пов'язаному з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, що підтверджується ухвалою суду або довідкою органів Національної поліції про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження;
 •   у зв'язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про наявність у батька, матері хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов'язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ;
 •   підкинутим, батьки яких невідомі, покинутим в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші родичі, про що складено акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС. 

ОСОБА, ЯКА ВИЯВИЛА БАЖАННЯ ВЗЯТИ НА ВИХОВАННЯ В СІМ’Ю ДИТИНУ-СИРОТУ АБО ДИТИНУ, ПОЗБАВЛЕНУ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ЗВЕРТАЄТЬСЯ ІЗ ЗАЯВОЮ ДО СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЗА МІСЦЕМ СВОГО ПРОЖИВАННЯ ТА ПОДАЄ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

 •  копію документа, що посвідчує особу;
 •  копію реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) (за наявності);
 •  копію документа, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 •  довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік.

 Якщо особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває в шлюбі, довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи може подавати тільки така особа.

 Особи, які бажають утворити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, додатково подають довідку про наявність або відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;

 •  копію свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 •  висновок про стан здоров’я заявника;
 •  довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;
 •  документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (для осіб, які бажають утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі дитячий будинок сімейного типу, - документ, що підтверджує право власності);
 •  документ, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) заявника та членів його сім’ї, які проживають з ним на спільній житловій площі (для осіб, які бажають утворити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу);
 •  довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 •  письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі дитячий будинок сімейного типу, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, або написана власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), підпису посадової особи та дати;
 •  згоду другого з подружжя, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально (якщо особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває в шлюбі).

 Заяву може бути подано в паперовій формі безпосередньо під час особистого прийому в службі у справах дітей або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. У заяві зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання – адреса кожного з них), дані документа, що посвідчує особу, номер телефону та адреса електронної пошти. 

Від подружжя, яке бажає утворити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, приймається спільна заява, підписана кожним з подружжя. 

У разі коли особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває в шлюбі, висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним із подружжя. 

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

УВАГА! Додаткові документи можуть вимагатися залежно від обраної форми влаштування.

ВАЖЛИВО! Для влаштування дитини у сімейну форму потрібна її згода. Згода надається у разі, якщо дитина досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити її письмово або усно.

 

УСИНОВЛЕННЯ

 УСИНОВЛЕННЯ – це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на правах дочки чи сина, здійснена на підставі рішення суду. Усиновити можна дитину віком від 2 місяців до 18 років.

 

УСИНОВЛЕННЯ МОЖЛИВЕ, ЯКЩО:

•        дитина має статус сироти, що підтверджується свідоцтвом про смерть батьків;

•        єдиний або обидва батьки дитини невідомі чи позбавлені батьківських прав, визнані у судовому порядку недієздатними, безвісно відсутніми чи оголошені померлими;

•        батьки дитини дали згоду на її усиновлення, що підтверджується письмовою згодою батьків на усиновлення дитини, засвідченої нотаріусом.

 

Вік усиновлювача - від 21 року (виключення - усиновлення родичами). Різниця у віці між дитиною та усиновлювачем повинна бути не менше 15 років.

Увага! При усиновленні може бути змінено прізвище, ім'я, по батькові, місце народження та дата народження дитини. дитина втрачає статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

 

ХТО МАЄ ПРАВО БУТИ УСИНОВЛЮВАЧЕМ?

• повнолітня дієздатна особа або подружжя, здатне забезпечити виховання усиновлених дітей, а також створити для них необхідні житлові умови та надати матеріальний достаток.

 

ОБОВ'ЯЗКОВО! Кандидати в усиновлювачі проходять відповідний курс підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-ківського піклування, за результатами якого мають отримати рекомендації щодо кількості, віку та стану здоров'я дітей, яких може усиновити заявник.

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Усиновлювачі мають право на разову матеріальну допомогу при усиновленні дитини, еквівалентну допомозі при народженні дитини. У разі усиновлення двох або більше дітей, така допомога виплачується на кожну дитину.
 • Працівникам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

Така відпустка надається за умови, що заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

 • Особі, яка усиновила дитину, надається щороку додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Щомісячна державна допомога на дитину, яка усиновлена, не виплачується.

 

ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ

 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ – це влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ї громадян, які перебувають, переважно, у сімейних, родинних відносинах з цими дітьми, з метою забезпечення їхнього виховання, освіти, розвитку і захисту їхніх прав та інтересів.

Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років.

Піклування встановлюється над дитиною у віці від 14 до 18 років.

 

ОПІКА/ПІКЛУВАННЯ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ, ЯКЩО:

• дитина має статус сироти або позбавленої батьківського піклування, що підтверджується відповідними документами.

 

Важливо! Кандидати, які не є родичами дитини, проходять відповідне навчання в центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. родичі можуть пройти навчання за бажанням або рекомендацією служби у справах дітей.

Обов'язково! За дитиною, над якою встановлено опіку чи піклування, зберігається право на аліменти, пенсії та інші соціальні виплати.

 

ХТО МАЄ ПРАВО:

• повнолітня дієздатна особа, яка дала на це згоду та має готовність до виховання.

 

Важливо! Рішення про встановлення опіки приймається органом опіки та піклування або судом. Опіку чи піклування над дитиною можна встановити як за місцем проживання опікуна, так і за місцем перебування дитини.

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Опікун / піклувальник щомісячно отримує у відділах соціального захисту соціальну допомогу у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, а на дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткових мінімумів.

 

 

ПРИЙОМНА СІМ’Я

ПРИЙОМНА СІМ'Я – це сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, яка добровільно за плату прийняла на виховання та спільне проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

ВАЖЛИВО! У прийомній сім'ї може виховуватися до 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Діти проживають у сім'ї до досягнєння 18-річного віку, а в разі продовження навчання –  до його закінчення.

При влаштуванні дітей до прийомної сім'ї, вік прийомних батьків враховується таким чином, щоб на час досягнєння ними пенсійного віку всі прийомні діти досягли повноліття.

 

Обов'язково! За дітьми зберігаються всі пільги, гарантовані державою для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема аліменти, пенсії та інші види державної допомоги.

 

ХТО МАЄ ПРАВО:

• повнолітні та працездатні особи, які мають бути фізично здоровими, емоційно врівноваженими, мати готовність до виховання дітей, успішно пройшли навчання та надали повний пакет документів.

 

ОБОВ'ЯЗКОВО! Потенційні кандидати у прийомні батьки проходять відповідне навчання в центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, за результатами якого мають отримати рекомендації на створення прийомної сім'ї.

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У разі утворення прийомної сім'ї прийомні батьки беруть прийомних дітей на власну житлову площу за наявності всіх відповідних умов для проживання дітей.

Розмір соціальної допомоги на кожну прийомну дитину та грошового забезпечення прийомним батькам встановлюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 

Важливо! Прийомним батькам передбачене відрахування страхових внесків на пенсійне страхування.

 

 

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ

 

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ – окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які добровільно за плату приймають на виховання та спільне проживання не менше 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Загальна кількість дітєй у дитячому будинку сімєйного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітєй.

Діти-вихованці перебувають у дитячому будинку сімєйного типу до досягнення ними 18-річного віку, а в разі продовження навчання – до його закінчення.

При влаштуванні дітей до дитячого будинку сімєйного типу, вік прийомних батьків враховується таким чином, щоб на час досягнення ними пенсійного віку всі діти-вихованці досягли повноліття.

 

ДО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ПЕРШОЧЕРГОВО ВЛАШТОВУЮТЬСЯ:

• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають між собою у родинних стосунках.

 

Обов'язково! За дітьми зберігаються всі пільги, гарантовані державою для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема аліменти, пенсія та інші види державної допомоги.

 

ХТО МАЄ ПРАВО:

 • повнолітні та працездатні особи, які мають бути фізично здоровими, ємоційно врівноваженими, мають готовність до виховання дітей, успішно пройшли навчання, надали повний пакет документів.

 

Обов'язково! Кандидати у батьки-вихователі проходять відповідне навчання в центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, за результатами якого мають отримати рекомендації на створення ДБСТ.

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для діяльності дитячого будинку сімейного типу держава надає індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру, обладнані необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку.

Дитячий будинок сімейного типу можливо створити і на власній житловій площі.

Розмір соціальної допомоги на кожну дитину-вихованця та грошового забезпечення батькам-вихователям встановлюється відповідно до порядку, затвердженого кабінетом міністрів україни.

 

 

ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ

 ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.

ХТО МОЖЕ БУТИ ПАТРОНАТНИМ ВИХОВАТЕЛЕМ?

Патронатним вихователем може бути повнолітня особа, яка є громадянином України, має досвід виховання дітей в сім’ї, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні, спільно з добровільним помічником (один з членів подружжя) пройшов/ла курси професійної підготовки за спеціальною програмою підготовки патронатних вихователів та зі згоди всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають в помешканні уклала договір про надання послуг сімейного патронату з відповідним органом опіки та піклування.


 

ХТО ПІДТРИМУЄ ДИТИНУ В СІМ’Ї ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ?

З моменту влаштування дитини під патронат саме патронатний вихователь несе повну відповідальність за життя, збереження та поліпшення здоров’я дитини.  

Він професійно та майстерно налагоджує стосунки з дитиною, яку розлучено зі своїми батьками, оцінює її потреби, створює сприятливі, комфортні умови для розвитку та соціально-психологічної реабілітації дитини, формує чи підтримує важливі для неї родинні стосунки, а також готує дитину до повернення у свою родину або допомагає налагодженню контактів дитини з її новою сім’єю.  

Так як послуга має надаватися на високому професійному рівні, особи, які виявили бажання стати патронатними вихователями (кандидати у патронатні вихователі), мають відповідати визначеним законодавством вимогам, а також пройти спеціальне навчання.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНО ПОДАТИ, ДЛЯ ТОГО ЩОБ СТАТИ ПАТРОНАТНИМ ВИХОВАТЕЛЕМ?

Кандидат у патронатні вихователі подає до соціального закладу за місцем проживання такі документи:

1) заяву;

2) копію паспорта громадянина України;

3) копію трудової книжки (у разі наявності);

4) висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають разом з ним;

5) довідку про відсутність судимості, в тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку і проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;

6) копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

7) письмову згоду на влаштування дитини в сім’ю кандидата у патронатні вихователі усіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.

За надання послуги патронату над дитиною патронатний вихователь щомісяця отримує винагороду та соціальну допомогу на утримання та виховання дитини в розмірі двох прожиткових мінімумів.

Якщо Ви бажаєте підтримати дитину та стати для неї сімєю звертайтесь до Служби у справах дітей Успенівської сільської ради за адресою: с. Успенівка, вул.. Кишинівська,73.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь