Успенівська сільська рада
Одеська область, Б-Дністровський район

ВАЖЛИВО!До уваги підприємств, установ та організацій!

Дата: 08.08.2023 09:15
Кількість переглядів: 65

Фото без опису

Шановні представники підприємств, установ та організацій Одещини, звертаємо вашу увагу на те, що, Одеською обласною державною (військовою) адміністрацією внесені зміни до критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Одеської області, затверджених розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 28 лютого 2023 року № 138/А-2023, зареєстрованим в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 02 березня 2023 року за № 12/569. Надаємо відповідний перелік.

Критерії,

 за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Одеської області

І. Промисловість та торгівля

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум двом критеріям та за умови відсутності у підприємства заборгованості по виплаті заробітної плати та сплати податків)

 1. Підприємство надає послуги або виробляє продукцію, яка забезпечує безперебійне функціонування суб’єктів господарювання, що є стратегічно важливими (медичних закладів, енергетичних об’єктів тощо) або яка необхідна для відновлення зруйнованих об’єктів.
 2. Підприємство надає благодійну допомогу волонтерським, громадським організаціям, Збройним силам України та іншим військовим формуванням, утворенням відповідно до законодавства, на суму, яка перевищує еквівалент 100 тис. євро за звітний календарний рік.
 3. Сума податків, зборів, платежів утриманих та сплачених до місцевого бюджету за останній рік перевищує 100 тис. євро за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому підприємство перебуває на обліку.
 4. Підприємство має значний штат співробітників (від 100 штатних одиниць).
 5. Підприємство, у штаті якого наявні 10% мобілізованих співробітників від кількості військовозобов’язаних, що підтверджується відповідними документами.
 6. Підприємство, що має унікальні можливості, інноваційний характер, або є єдиними у регіоні, що виробляють подібні товари/надають послуги.

ІІ. Житлово-комунальне господарство

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум двом критеріям)

 1. Належність підприємства, установи і організації до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури», із наданням додатків 1 та 2 до Постанови у форматі Excel.
 2. Підприємства, установи, організації, які мають дозволи, ліцензії, сертифікати на здійснення відповідного виду діяльності, (електропостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, ритуальні послуги, збирання/оброблення/видалення відходів, обслуговування ліфтового господарства, будівництво (буріння) артезіанських свердловин), що підтверджується наданням копій таких документів (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія дозвільного документу, копія дозвільної документації на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки).
 3. Лист-обґрунтування від органу місцевого самоврядування щодо критичної необхідності послуг, які надаються підприємством, установою, організацією для територіальної громади, у межах якої відповідний суб’єкт господарювання здійснює свою діяльність.
 4. Наявність документального підтвердження виконання робіт (у тому числі підрядних) на об’єктах критичної інфраструктури (надання копій наявних чинних договорів укладених з територіальними підрозділами правоохоронних органів, медичними, освітніми закладами, закладами соціальної сфери органами влади тощо).

ІІІ. Охорона здоров’я

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум одному критерію)

 1. Належність медичного закладу до певного сектору критичної інфраструктури (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури».
 2. Заклади, які мають вузькопрофільний спеціалізований вид надання медичних послуг та є єдиними за своїм профілем в області.

ІV. Морегосподарський комплекс та транспорт

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум двом критеріям)

 1. Надання підприємством сприяння обороні: перевезення військовослужбовців (не менше, ніж 100 осіб за період дії на території України правового режиму воєнного стану), вантажів військового призначення (не менше 5 перевезень за період дії на території України правового режиму воєнного стану).
 2. Участь у забезпеченні доставки гуманітарних вантажів (не менше 100 тонн за період дії на території України правового режиму воєнного стану).
 3. Участь підприємства/установи/організації у забезпечені безпеки територіальних громад, надання соціально значущих послуг населенню, забезпечення виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 4. Обсяг вантажопереробки в морському порту від 250 тис. тонн на рік.
 5. Кількість працюючих від 100 осіб.
 6. Об’єм інвестицій у портову інфраструктуру від 500 тис. дол/євро за попередній рік.

V. Дорожнє господарство

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум двом критеріям)

 1. Наявність діючого договору про виконання робіт (надання послуг) з балансоутримувачем доріг загального користування, державного, місцевого значення, вулиць комунального значення та позитивного відгуку замовника про хід та якість виконання робіт (надання послуг).
 2. Інформація про наявність документально підтвердженого досвіду виконання робіт (надання послуг), мінімальне виконання договору на послуги 1 млн грн за календарний рік або на роботи 20 млн грн за календарний рік (не пізніше 2020 року).

VІ. Будівництво

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум двом критеріям)

 1. Наявність документального підтвердження виконання підрядних робіт на об’єктах критичної інфраструктури (в розумінні Закону України «Про критичну інфраструктуру» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури».
 2. Наявність документального підтвердження виконання підрядних робіт на 4 об’єктах, що зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
 3. Наявність у власності підприємств, установ та організацій будівельної техніки у кількості не менше 4 одиниць, а саме: автокран вантажопідйомністю від
  5 тонн, екскаватор, навантажувач та вантажний автомобіль з відповідними спеціалістами (механізатори, водії, різнороби тощо).

VІІ. Спорт

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум одному критерію)

 1. Кількість військовозобов’язаних складає понад 50% від штатної чисельності такого закладу.
 2. Заклад у сільській місцевості має у штатному розписі не більше ніж чотири ставки тренера (тренера-викладача).
 3. Заклад забезпечує фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, розвиток видів спорту осіб з інвалідністю.
 4. Заклад протягом останніх двох років забезпечує підготовку членів основного складу національних збірних команд України з олімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю.

VІІІ. Соціальна та сімейна політика

 1. Підприємство, яке провадить діяльність у сфері соціального захисту та належить до комунальної форми власності з включенням до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету та надає населенню послуги на постійній основі – забезпечення постійного цілодобового проживання осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, з порушенням фізичного та інтелектуального розвитку, внутрішньо переміщених осіб, а також осіб з психічними розладами, які не мають житла, родичів та перебувають під постійною опікою керівника установи.

ІХ. Природоохоронна діяльність

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум двом критеріям)

 1. Забезпечення заходів нагляду і контролю з питань охорони навколишнього природного середовища, розрахунку збитків внаслідок збройної агресії та регулювання діяльності природоохоронних установ.
 2. Забезпечення діяльності адміністрацій спеціальних об’єктів та територій природно – заповідного фонду.

Х. Підприємства в галузі довкілля, уставною діяльністю яких є збір, переробка та утилізація відходів

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум двом критеріям)

 1. Відсутність заборгованості із заробітної плати та сплати податків станом на перше число поточного місяця.
 2. Чисельність працюючих працівників на підприємстві не менше 20 осіб.
 3. Наявність ліцензій і дозволів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо поводження з відходами.

ХІ. Цифровізація

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум двом критеріям)

 1. Підприємство визначено об’єктом критичної інфраструктури згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури» за секторальним принципом «Цифрові технології».
 2. Забезпечення функціонування (надання телекомунікаційних послуг/послуг зв’язку) центральних органів виконавчої влади та обласної державної (військової) адміністрації, районних державних (військових) адміністрацій, територіальних громад, органів місцевого самоврядування, об’єктів критичної інфраструктури, соціальних закладів (об’єктів охорони здоров’я, освіти та науки, фізичної культури і спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства, Головного управління Національної поліції в Одеській області, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо).
 3. Забезпечення функціонування системи міжвідомчої взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання. Забезпечення безперебійної роботи інформаційно-комунікаційної системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 4. Забезпечення функціонування точок обміну Інтернет-трафіком (IXP), адміністрування адресного простору українського сегмента Інтернету, у тому числі надання послуг з підтримки та адміністрування систем доменних імен (DNS) в Інтернеті, адміністрування та ведення реєстрів доменних імен верхнього рівня в Інтернеті, у тому числі домену.UA.
 5. Абонентське підключення Збройних сил України, інших військових формувань.
 6. Надання телекомунікаційних послуг юридичним/фізичним особам (понад 25 тис. абонентів).
 7. Штатна чисельність понад 20 штатних одиниць.

ХІІ. Агропромисловий комплекс

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум трьом критеріям)

Відсутність заборгованості із заробітної плати та сплати податків станом на перше число поточного місяця.

Наявність в обробітку сільськогосподарських угідь на площі для багаторічних насаджень (сади, виноградники) та ягід не менше 10 гектар, овочів не менше 20 гектар, інших культур не менше 50 гектар, підтверджених копією витягу з реєстру.

Наявність не менше 15 працівників – застрахованих осіб.

Наявність договорів на виробництво продукції та реалізацію готової продукції для забезпечення об’єктів критичної інфраструктури.

Підприємства, установи, організації, що мають основний вид діяльності (станом на 01 січня 2023 року) згідно з кодами класифікації видів економічної діяльності (далі – КВЕД) Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010:

1) код секції А Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство.

код розділу 01 Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг:

код групи 01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур, код класу 01.11, 01.12, 01.13 ,01.14, 01.15, 01.16, 01.19;

код групи 01.2 Вирощування багаторічних культур, код класу 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.29;

код групи 01.3 Відтворення рослин, код класу 01.30;

код групи 01.4 Тваринництво, код класу 01.41; 01.42, 1.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49;

код групи 01.5 Змішане сільське господарство, код класу 01.50;

код групи 01.6 Допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність, код класу 01.61;01.62, 01.63,01.64;

код групи 01.7 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг, код класу 01.70.

Код розділу 03 Рибне господарство:

код групи 03.1 Рибальство, код класу 03.11;03.12;

код групи 03.2 Рибництво (аквакультура), код класу 03.21;03.22;

2) Код секції C Переробна промисловість.

Код розділу 10 Виробництво харчових продуктів:

код групи 10.1 Виробництво м’яса та м’ясних продуктів, код класу 10.11,

10.12, 10.13;

код групи 10.2 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і

молюсків, код класу 10.20;

код групи 10.3 Перероблення та консервування фруктів і овочів, код

класу 10.31, 10.32, 10.39;

код групи 10.4 Виробництво олії та тваринних жирів, код класу 10.41,

10.42;

код групи 10.5 Виробництво молочних продуктів, код класу 10.51;

код групи 10.8 Виробництво інших харчових продуктів, код класу 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89;

код групи 10.9 Виробництво готових кормів для тварин, код класу 10.91.

Код розділу 10 Виробництво напоїв:

код групи 10.9 Виробництво напоїв, код класу 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07.

Код розділу 12 Виробництво тютюнових виробів:

код групи 12.0 Виробництво тютюнових виробів, код класу 12.00.

Код розділу 20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції:

код групи 20.1 Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах,

код класу 20.15;

код групи 20.2 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції,

код класу 20.20.

Код розділу 28 Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.:

код групи 28.3 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, код класу 28.30.

3) Код секції G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто транспортних засобів і мотоциклів.

Код розділу 46 Оптова торгівля, крім торгівлі авто транспортними засобами та мотоциклами:

код групи 46.1 Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту,

код класу 46.11;

код групи 46.2 Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами, код класу 46.21;

код групи 46.6 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, код класу 46.61;

код групи 46.7 Інші види спеціалізованої оптової торгівлі, код класу 46.72.

4) Код секції H Водний транспорт.

Код розділу 52 Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту код групи 52.1 Складське господарство, код класу 52.10.

5) Код секції M Професійна, наукова та технічна діяльність.

Код розділу 71 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження код групи 71.2 Технічні випробування та дослідження, код класу 71.20.

Код розділу 72 Наукові дослідження та розробки:

код групи 72.1 Дослідження й експериментальні розробки у сфері

природничих і технічних наук, код класу 72.11, 72.19.

код групи 72.2 Дослідження й експериментальні розробки у сфері

природничих і технічних наук, код класу 72.20.

6) Наявність дозволів, ліцензії, сертифікатів на здійснення відповідного виду діяльності, якщо така діяльність передбачає наявність таких документів, що підтверджується наданням копій цих документів.

ХІІІ. Освіта

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум одному критерію)

 1. Заклад (установа) комунальної та інших форм власності, яка провадить діяльність у сфері освіти та науки на території Одеської області, утримується за рахунок засновника, коштів державного чи місцевого бюджету, або надає населенню послуги, необхідні для життєдіяльності населення територіальної громади на постійній основі, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить відомості про основний вид діяльності за КВЕД.
 2. Заклад (установа), що належить до комунальної форми власності та не має заборгованості по виплаті заробітної плати, сплати податків і зборів за попередній рік.
 3. Фактична чисельність працівників закладів ( установ) на дату звернення дорівнює кількості працівників, які були працевлаштовані станом на 01 січня 2022 року чи збільшилась.
 4. Провадить діяльність, надає послуги на території трьох і більше територіальних громад, що підтверджується копіями договорів про співпрацю.
 5. Заклад (установа) забезпечує системний кваліфікований супровід осіб з особливими освітніми потребами, проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дітей (осіб) з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, у тому числі тих, хто переміщений із територій, де ведуться бойові дії.
 6. Заклад (установа), що забезпечує навчанням, вихованням та корекційнорозвитковою та реабілітаційною допомогою дітей (осіб) з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, провадить фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю.
 7. Заклад (установа), що забезпечує постійним цілодобовим проживанням у пансіонах (гуртожитках) здобувачів освіти, дітей (осіб) з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами, внутрішньо переміщених осіб, а також дітей (осіб)-сиріт і дітей (осіб), позбавлених батьківського піклування, та перебувають під постійною опікою керівника закладу відповідно до статті 245 Сімейного кодексу України.
 8. Заклад (установа), що забезпечує інтенсивний навчально-тренувальний процес спортивно обдарованих здобувачів освіти, забезпечує їх участь у змаганнях різних рівнів.
 9. Заклад (установа) освіти, що здійснює підготовку фахівців для відновлення, функціонування та розвитку енергетики, нафтових технологій, електроніки, автоматизації та робототехніки, харчових технологій/, екології та метеорології, сільського господарства, автомобільного, морського транспорту та логістики, програмування та кібербезпеки, фінансово-економічної безпеки, товарознавства,
 10. холодильних технологій, будівництва, зв’язку, медицини.
 11. Заклад (установа) освіти, що має у наявності навчальні, навчальнонаукові та науково-дослідні лабораторії для здійснення аналізів та проведення досліджень у сферах діяльності у напрямах: енергетики, нафтових технологій, електроніки, автоматизації та робототехніки, харчових технологій/, екології та метеорології, сільського господарства, автомобільного, морського транспорту та логістики, програмування та кібербезпеки, фінансово-економічної безпеки, товарознавства,
 12. холодильних технологій, будівництва, зв’язку, медицини.
 13. Заклад (установа) освіти, що забезпечує підтримку та здійснює технічне забезпечення електронної науково-технічної бібліотеки і електронного контенту професіональних середовищ з напрямів: енергетики, нафтових технологій, електроніки, автоматизації та робототехніки, харчових технологій/, екології та метеорології, сільського господарства, автомобільного, морського транспорту та логістики, програмування та кібербезпеки, фінансово- економічної безпеки, товарознавства, холодильних технологій, будівництва, зв’язку, медицини.

ХІV. Культура

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум двом критеріям)

 1. Підприємство, установа, організація, заклад, на базі якого функціонує творчий колектив зі статусом народний/зразковий.
 2. Підприємство, установа, організація, заклад надає соціально значущі послуги населенню в населених пунктах чисельністю від 500 мешканців.
 3. Підприємство, установа, організація, заклад здійснює збереження державної частини музейного фонду України.
 4. Підприємство, установа, організація, заклад, що має особливі можливості або є єдиним у регіоні, що надає унікальні мистецькі послуги.
 5. Підприємство, установа, організація, заклад надає благодійні культурномистецькі послуги пільговим категоріям населення (особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам та військовослужбовцям).
 6. Підприємство, установа, організація, заклад забезпечує формування системи цінностей, духовне та моральне виховання в умовах повномасштабної війни.

ХV. Безпека та цивільний захист

(для визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, необхідно відповідати як мінімум двом критеріям)

 1. Провадження діяльності підприємства у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, запобігання виникненню таких ситуацій, подій та ліквідація їх наслідків.
 2. Відсутність заборгованості із заробітної плати та сплати податків станом на перше число поточного місяця.
 3. Наявність підготовлених фахівців та спеціальної техніки для рятування людей та надання допомоги постраждалому населенню.
 4. Отримання ліцензій на провадження діяльності підприємства у сфері безпеки та цивільного захисту.
 5. Підтримання у постійній готовності до функціонування місцевої системи оповіщення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та здійснення оповіщення населення.
 6. Здійснення адміністрування інтегрованої системи відеоспостереження та відео аналітики.
 7. Забезпечення безпеки та правопорядку на об’єктах критичної інфраструктури.
 8. Забезпечення комплексного обслуговування об’єктів щодо проведення рятувальних робіт.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь